Pojištěnci VZP mohou na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, čerpat příspěvky z fondu prevence VZP.
 


Více informací najdete na www.vzp.cz/vyhody