Ano, i očkování je určitou formou prevence. Pokud je totiž ve společnosti vůči určité infekční nemoci imunní dostatečný počet osob, je nepravděpodobné, že se toto onemocnění bude mezi lidmi dále šířit. To se nazývá „kolektivní imunita“, kdy očkované osoby chrání nejen sebe ale i ty ve svém okolí, kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkováni.

Která očkování jsou povinná a pro jaká se můžete sami rozhodnout? Za jakých podmínek je můžete absolvovat jako plně hrazená pojišťovnou? Kdy si za vakcínu musíte připlatit a kdy si musíte uhradit celou její cenu? Na všechny tyto otázky máme odpovědi.

Očkování můžeme rozdělit na:

  • povinná, která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění.  Mezi pravidelná očkování dětí  patří například očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Očkování probíhají podle očkovacího kalendáře