22 minut Zdraví a prevence

Slovo ájurvéda pochází ze sanskrtu, což je jeden z nejstarších indoevropských jazyků, a vzniklo spojením slov ájus, které znamená život, dlouhověkost, životní sílu či zdraví, a véda neboli vědění.

Ájurvéda je naukou o zdraví nebo věda o životě. Ájurvédské učení pochází z Indie a klade důraz především na prevenci.  

Tento směr nás nabádá k udržení zdraví prostřednictvím rovnováhy v životě a zahrnuje myšlení, stravování, životní styl a užívání bylinek. Rovnováhu v životě vnímá ájurvéda jako řád a zdraví a nerovnováhu jako poruchu a nemoc.

Ájurvéda a energie

Ájurvéda pracuje s energiemi VÁTA, PITTA A KAPHA. Všichni v sobě máme všechny zmíněné energie, každý v jiném poměru a jedna energie je většinou dominantní. Dle převažující energie ájurvéda rozeznává tři typy:

1. Váta – energie pohybu, složená z prostoru a vzduchu. Řídí tlukot srdce, dýchání, pohyby svalů a tkání a také mrkání. Váta sídlí v tlustém střevě, ale i v mozku, uších, kloubech, kostech a kůži.

Lidé typu váta mají v sobě energii vzduchu, velmi rychle chápou, ale také rychle zapomínají. Jsou pozorní, neklidní, rychle mluví, chodí a myslí. Překvapivé je, že mají menší vůli i sebevědomí, často se cítí neukotvení. Velmi často se u váty projevují studené ruce a nohy.

Mívají nemoci spojené s energií vzduchu/větru, například zápaly plic, artritidu, plynatost nebo suchou kůži a vlasy.

Lidé s vyrovnanou vátou jsou kreativní a flexibilní.

Při oslabení váty je člověk vystrašený a úzkostný.

2. Pitta – energie trávení a metabolismu, který je tvořen ohněm a vodou. Řídí trávení, vstřebávání potravy, živin a tělesnou teplotu.

Lidé typu pitta mají v sobě energii ohně. Jsou bystří a oplývají zajímavými nápady. Díky dobrému trávení, které zajišťuje právě energie ohně, mají silný metabolismus a velkou chuť k jídlu. Milují pálivé koření a studené nápoje. Mají teplé ruce a nohy a často se potí.

Mívají nemoci spojené s energií ohně, například horečky, vyrážky či různé druhy zánětů.

Lidé s vyrovnanou pittou jsou chápaví, plní porozumění a inteligentní.

Oslabená pitta se může projevovat vztekem, hněvem, nenávistí a žárlivostí.

3. Kapha – energie struktury a mazání. Tvoří strukturu těla a je tedy spojená s kostmi, svaly a šlachami. Navíc poskytuje tělu „mazání“ tím, že dodává vodu do všech částí těla. „Promašťuje“ klouby, hydratuje pokožku a udržuje imunitu.

Lidé typu kapha mají v sobě energii vody. Jsou většinou silní a také vytrvalí. Jsou láskyplní a díky uzemnění i stabilní. Po fyzické stránce vzhledem k pomalejšímu metabolismu snadněji přibývají na hmotnosti. Mají v oblibě sladká, mastná a slaná jídla.

Mívají nemoci spojené s energií vody, například ucpané dutiny, chřipky a onemocnění jiných sliznic. Velmi často u nich dochází k zadržování vody, může se objevit i nadváha a s ní spojená cukrovka.

Lidé s vyrovnanou kaphou jsou láskyplní, klidní a schopni odpouštět.

Oslabená kapha se může projevovat závistí, chamtivostí a nezdravou připoutaností.

Více se popisem jednotlivých skupin energií v tomto příspěvku věnovat nebudu. Na internetu naleznete nespočet informací ohledně doporučené stravy i péče o tělo. Navíc si můžete na různých stránkách provést testy, které vám po zodpovězení otázek vyhodnotí, jaký typ jste právě vy, včetně doporučení ke stravování.

Ráda bych vás zavedla do mých úvah ohledně ájurvédy. Věřím, že i díky tomuto pohledu zjistíte, že ájurvédu vlastně žijete a vnímáte každý den.  

Ájurvéda mým pohledem

Když se zamyslíme nad základními pilíři, o které se ájurvéda opírá – myšlení, stravování, životní styl – a promítneme si je do běžného života se zapojením selského rozumu, pak je ájurvéda přirozenou součástí každého z nás.

Rovnováha v životě
Každá věc, která je v rovnováze, funguje a funguje správně. Stejné je to i s lidským tělem.  Pokud se mu dostává potřebné výživy, fyzické i duševní péče, pak pracuje správně, prospívá a neprojevují se nemoci.

Jednoduše si to můžeme připodobnit k rostlině. Pokud zasadíte semínko a láskyplně o něj pečujete, zalíváte, chráníte přes silným sluncem, deštěm a větrem, pak sílí a roste do zdravé rostliny, která později předá své plody. Má dostatek vody, slunce, vánku i deště. Občas se musí potýkat s prudkým deštěm (přebytek energie vody – KAPHA) nebo větrem (přebytek energie větru – VÁTA) a musí také krátkodobě snést silné slunce (přebytek energie ohně – PITTA), ale zde většinou zasáhne zahradník a rostlinku ochrání před extrémy, které by ji mohly ohrozit na růstu. Touto ochranou a péčí nastolí opět rovnováhu a rostlina dále vyrůstá v harmonii s okolním světem a zahradník je vlastně takovým pečujícím rodičem. Pokud ji však dlouho nezalije (nedostatek energie vody – KAPHA) nebo nechá přes poledne na přímém slunečním žáru (nadbytek energie ohně – PITTA), rostlinka uschne, nevyroste do krásy a žádné plody nepředá. Nedojde k ochraně před dlouhodobými nepříznivými vlivy okolí a není nastolena tolik potřebná rovnováha.

My lidé jsme jako rostlinky, pokud se nám od miminka (semínka) dostává láskyplné péče, rodiče přirozeně a zdravě reagují na naše potřeby a chrání nás před nebezpečím, ale zároveň nám nechávají volnost k poznávání, pak dorůstáme do zdravých, sebevědomých osob, které dál předávají své plody (zkušenosti, lásku, znalosti, rozšiřují rodinu o partnery a děti).

V životě každého člověka se objeví náročné události a záleží na tom, jak je ukotven v rodinném systému, jakou má podporu a jakou má vlastní sílu či víru v sebe sama. Záleží tedy na tom, jak silnému „dešti či žáru“ je vystaven, zda je poblíž „pečující zahradník“ nebo zda z předchozích zkušeností ví, že takový krátkodobý „déšť či žár“ zvládne i bez cizí pomoci, protože má zkušenosti, víru sám v sebe i oporu „svých zahradníků“.

Pokud jsou energie větru – VÁTY, ohně – PITTY a vody – KAPHY v rovnováze, pak prospívá nejen rostlinka, ale i člověk. Uvedu pár příkladů napříč oblastmi života:

Vztahy
Většinou nevydržíte dlouho ve vztahu s cholerikem s převahou ohně (PITTY). Pokud však bude jeho „ohně“ tak akorát, bude chápavý a rozšíří vám rozhled, pak s ním bude manželství radostné a váš vztah bude harmonický.

Strava
Málokdo vydrží jíst neustále jen horká, pálivá jídla s převahou ohně (PITTY). Když si je dopřejete občas, budete spokojeni a vaše zažívání bude v harmonii.

Myšlení
Pokud budete všude vidět katastrofické scénáře a vše kolem bude vaší optikou špatné a negativní, pak vaše myšlení nebude klidné, ale úzkostné (převaha VÁTY) nebo vzteklé (převaha PITTY). Budete stále ve střehu a podvědomě připraveni na boj nebo se budete stále něčeho obávat. Nedopřejete mysli odpočinek. Pokud však budete reagovat ostražitě pouze na opravdové nebezpečí či ohrožení a jinak dopřejete své mysli klid a odpočinek, pak bude v harmonii.

Péče o tělo/pohyb
Pokud byste netrénovaní každý den uběhli 10 kilometrů a neměli jeden den odpočinku, tak by vaše tělo v harmonii nebylo. Nemělo by dostatek času na zregenerování tkání pomocí energie vody (KAPHY).

Ájurvéda je vlastně o harmonii a vyrovnávání jednotlivých energií ve všech oblastech našeho života. České pořekadlo, které krásně vystihuje podstatu ájurvédy, zní: „Čeho je moc, toho je příliš.“

Harmonie myšlení a emocí 

Z mého pohledu jsou nejdůležitějším pilířem zdraví člověka jeho emoce a myšlenky. NEzpracované EMOCE = NEMOCE. Pokud žijete v prostředí negativních emocí, pak vás tyto emoce ovlivňují. Člověk není vůči těmto emocím a energiím imunní. Stejné je to s našimi myšlenkami: pokud budete mít negativní myšlenky, ani sebelepší kamarádka či kamarád vám s nimi nepomůže. Jsou to vaši černí bubáci, které si nosíte a občas také sami živíte v hlavě. A jen vy sami je můžete dostat z hlavy pryč, nikdo jiný to za vás neudělá a nikdo jiný nemá sílu s nimi bojovat.

Emoce jsou silné energie, které potřebují uvolnit. Potřebují být ventilovány pryč z těla, aby neškodily. Pokud jsou potlačeny, spolknuty, skousnuty, zasunuty někam dolů, abychom udrželi status hodné holky či statečného kluka, pak je jen otázkou času, kdy dopadne poslední kapka do pomyslného poháru. Pohár pak většinou nepřeteče, ale promění se v gejzír a vyrazí ven s netušenou silou (převaha energie ohně – PITTY).

Proto je velmi důležité emoce uvolňovat průběžně, mluvit o nich, vykřičet či vyběhat je, protože pokud se ukládají do tkání, pak jejich negativní energie způsobuje negativní pochody uvnitř těla. Není nutné zde zmiňovat, že nemoci úzce souvisí s psychikou.

Na závěr vám přiblížím ájurvédu ze zcela netradičního úhlu pohledu. V kontextu životního cyklu člověka a cyklu ročních období.

Ájurvéda a životní cyklus člověka

Budeme brát opět v potaz energii vzduchu VÁTU, ohně PITTU a vody KAPHU.

Život člověka si rozčleníme dle těchto převažujících energií na tři cykly. Dětství a dospívání, zralost a stáří.

První cyklus DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ

V časovém úseku se jedná o období od narození do puberty, tedy věku kolem šestnácti let. Převažující energií je KAPHA – energie vody.

Když si nyní představíte malé dítě, pak sami můžete určit vlastnosti KAPHY – těžký, pomalý, hladký, měkký, stabilní, mastný. Miminko je těžké, je pomalé, má hladkou sametovou kůži, je měkoučké, moc se zatím nehýbe, tudíž je stabilní a má nezbytný novorozenecký tuk, tedy je mastné. 

Funkce, které KAPHA zajišťuje, jsou spojeny s výživou, hydratací, růstem, kostmi, svaly, klouby, imunitou. Opět když si představíte dítě od miminka do puberty, tak primární potřebou dítěte je výživa a hydratace. Dítě roste, prodlužují se mu kosti, zpevňují svaly a buduje se jeho imunita.

Oblíbeným jídlem KAPHY jsou sladká a mastná/tučná jídla. Jaké je mateřské mléko? Sladké a tučné.

U KAPHY jsme si výše uvedli, že nejčastější nemoci jsou chřipky, ucpané dutiny a nemocné sliznice, což opět koresponduje s nejčastějšími dětskými nemocemi, jako jsou kašel, rýma, časté nachlazení a zahlenění.

Druhý cyklus ZRALOST/STŘEDNÍ VĚK

Zralostí z pohledu ájurvédy nazýváme období od 16 let do 50 let.

Převažující energií je PITTA – energie ohně.

Opět si nyní představme sebe nebo své děti v období od puberty do zralého věku a sami zkuste určit vlastnosti PITTY – lehký, jemný, ostrý, horký, šířící se. Lidé jsou v tomto období v plném pohybu, vše vykonávají s lehkostí a jemností, jsou plni energie, kterou šíří do okolí a která je většinou silná, průbojná, soutěživá, tedy ostrá a horká.

Funkce, které PITTA zajišťuje, jsou spojeny s trávením, výživou, vstřebáváním, změnou a tělesnou teplotou. Opět jednoduše můžeme odvodit, že období od puberty zahrnuje další vývin nejen fyziologický, ale i mentální, profesní. Jde o nabírání zkušeností, vstřebávání informací, rozhodování o směru v životě, ukončování středních a vysokých škol, výběr povolání. Dále rozvíjení zkušeností a jedinečných darů, dovedností a talentů. 

Oblíbeným jídlem PITTY jsou chladivé potraviny, které v horké, ohnivé PITTĚ tlumí nadměrné vnitřní horko a vydatné/vyživující potraviny, které PITTU uzemňují.

U PITTY jsme si výše popsali, že nejčastější nemoci jsou záněty, horečky, vyrážky. V dospělém věku se častěji setkáváme z různými záněty svalů, zubů, pásovými opary a jinými nemocemi, které mají základ v energii ohně.

Třetí cyklus STÁŘÍ

Stáří je pohledem ájurvédy období od 50 let do smrti.

Převažující energií je VÁTA – energie vzduchu.

A naposledy si představme sebe nebo své rodiče, prarodiče v období od 50 let a opět zkuste sami určit vlastnosti VÁTY – lehký, suchý, hrubý, studený, jemný, čirý. Lidé v tomto období pomalu stárnou a vlastnosti VÁTY plně korespondují s obrazem velmi starých lidí. Stařenky a stařečkové jsou lehcí, neboť ubývá nejen svalovina, ale i kosti ztrácí svou pevnost. Jejich kůže je suchá a hrubá. Většinou díky úbytku hmoty mají problémy s termoregulací a bývají zimomřiví (studení). A kde budeme hledat jemnost a čirost? Hledejte v jejich očích a slovech. Jejich pohyby, vyjadřování i slova jsou jemná. Ví, že ví a nemusí nikomu nic dokazovat. Jejich životní moudrost se jim hluboce zrcadlí v očích, které jsou čiré a plné lásky, soucitu, pochopení a něhy. Stáří je o moudrosti, zralosti a sdílení darů.

Funkce, které zajišťuje VÁTA, jsou spojeny s komunikací, flexibilitou, kreativitou a pohybem. Že se vám tyhle funkce ve spojení se starými lidmi moc nezdají? Ukazují nám silné i slabé stránky VÁTY. I přesto – kdo jiný vám bude dlouhé hodiny a rád vyprávět o svém dětství? Kdo jiný si na vás najde tolik potřebný čas? Kdo jiný se flexibilně přizpůsobí času vaší návštěvy? Kdo jiný vynakládá na pohyb mnohem více energie a dokáže si pomocí své kreativity poradit s nastalými překážkami?

Vzpomínám na svého dědu, který špatně chodil, a protože v té době nebyly televize na dálkový ovladač, tak si na kus dřevěné tyčky, kterou někde v bytě našel, připevnil dlouhý šroubek. Tímhle „dálkovým ovladačem“ pak z křesla zapínal a vypínal televizi, aniž by musel vstát.

Začínáte v tomto kontextu vnímat slova komunikace, flexibilita, kreativita a pohyb jinak? Vnímáte je jako slabé či silné stránky VÁTY? Někdy stačí jiný úhel pohledu, i to je o myšlení a harmonii.

Oblíbenou stravou VÁTY jsou zahřívací, uzemňující a promašťující jídla. Teplé kaše, polévky, dušená jídla. Dlouho vařené vývary z masa a kostí.

U VÁTY nyní již sami lehce odvodíte nejčastější nemoci ve stáří spojené s energií vzduchu – tedy vysycháním. Jsou to především poškození kostí a svalů, bolesti kloubů i díky špatné lubrikaci tkání a vysušená kůže. VÁTA působí také plynatostí, nadýmáním a nespavostí.

Ájurvéda a roční cykly

Asi vás nepřekvapí, že se nebudeme bavit o čtyřech ročních obdobích, jak jsme zvyklí, ale pouze o třech. O VÁTĚ, PITTĚ a KAPHĚ.

VÁTA je obdobím pozdního podzimu a časné zimy. Váta je tedy největrnějším obdobím s energií vzduchu/větru.

Na podzim nám příroda nabízí různé druhy dýní, brambory, mrkev, cibuli, česnek, čočku a jiné dobroty. Jíme teplá, vlhká, sytě barevná jídla, která připravujeme dušením. Výborné jsou pro toto období polévky a jídla z kořenové zeleniny. Horké nápoje, kořeněné čaje, teplé mléko s medem. Připravují nás na zimu, vyživují slezinu, pokrmy dodávají teplo ve větrných podzimních dnech a nabízí zásobu vitaminu C na dlouhou zimu.

KAPHA je obdobím nejchladnější zimy do začátku jara. Je tedy obdobím s největším množstvím vody/sněhu s energií vody.

Jaro pro nás po dlouhé zimě bez teplých paprsků a slunce opět nachystá vitaminovou bombu v podobě salátů, ředkviček, špenátu, kopřiv, pampelišek, klíčků a třeba i bršlice. Vše nás krásně pročistí a dodá tolik potřebnou čerstvou energii.

PITTA je obdobím pozdního jara do začátku podzimu, jedná se tedy o nejteplejší období plné horkosti s energií ohně.

V létě nám příroda nabízí nespočet dobrot, které nám pomůžou uhasit naše vnitřní horko: okurky, mátu, cukety, hrozny, meloun, hrušky, jahody, maliny, hrách, rajčata, špenát a další. Jsou chladivé a nejméně zatěžují organismus během vysokých letních teplot.

Lehkost žití

Lidské tělo je geniální i v tom, že nás svými chutěmi nabádá k optimálnímu stravování, které je v souladu se stravou podle ročních období.

Příroda je stejně geniální jako lidské tělo a pokud si ji „připustíme k tělu“, pak nám bude dobře sloužit a my budeme plní energie. Navíc když si zeleninu a ovoce budeme pěstovat sami na své zahrádce, dáme jí tedy svoji pozornost, láskyplnou péči a energii, pak i naše výpěstky pro nás budou mít jinou nejen výživovou, ale především energetickou hodnotu než ty, které bychom si koupili v supermarketu.

I to je o rovnováze, o myšlení, o lásce k sobě i přírodě, o výživě a životním stylu. Tedy o všech pilířích ájurvédy, i když z pohledu mé moravské kotliny.

Nemusíte být odborníky na „exotické“ nauky o zdraví, stačí používat už tolikrát zmíněný selský rozum a brát život s lehkostí VÁTY, energií PITTY a klidem KAPHY. Prostě brát ho takový, jaký je.

Přeji vám pevné zdraví ve všech ročních i životních cyklech.

Sdílení článku